David Tingström

Kassör

Andra styrelsemedlemmar

Suppleant

Helena Nordh

Suppleant

Elin Tengbert

Ledamot

Kerstin Rosenqvist

Ledamot

Simon Sköld

Sekreterare

Pär Muhr

Ordförande

Lennart Wirsäll