Elin Tengbert

Suppleant

Andra styrelsemedlemmar

Suppleant

Helena Nordh

Ledamot

Kerstin Rosenqvist

Ledamot

Simon Sköld

Kassör

David Tingström

Sekreterare

Pär Muhr

Ordförande

Lennart Wirsäll