Lennart Wirsäll

Ordförande

Andra styrelsemedlemmar

Suppleant

Martin Åhlenius

Suppleant

Elin Tengbert

Ledamot

Simon Sköld

Kassör

David Tingström

Sekreterare

Pär Muhr