Lennart Wirsäll

Ordförande

Andra styrelsemedlemmar

Suppleant

Helena Nordh

Suppleant

Elin Tengbert

Ledamot

Kerstin Rosenqvist

Ledamot

Simon Sköld

Kassör

David Tingström

Sekreterare

Pär Muhr