Martin Åhlenius

Suppleant

Andra styrelsemedlemmar

Suppleant

Elin Tengbert

Ledamot

Simon Sköld

Kassör

David Tingström

Sekreterare

Pär Muhr

Ordförande

Lennart Wirsäll