Pär Muhr

Sekreterare

Andra styrelsemedlemmar

Suppleant

Helena Nordh

Suppleant

Elin Tengbert

Ledamot

Kerstin Rosenqvist

Ledamot

Simon Sköld

Kassör

David Tingström

Ordförande

Lennart Wirsäll