Pär Muhr

Sekreterare

Andra styrelsemedlemmar

Suppleant

Martin Åhlenius

Suppleant

Elin Tengbert

Ledamot

Simon Sköld

Kassör

David Tingström

Ordförande

Lennart Wirsäll