Simon Sköld

Ledamot

Andra styrelsemedlemmar

Suppleant

Martin Åhlenius

Suppleant

Elin Tengbert

Kassör

David Tingström

Sekreterare

Pär Muhr

Ordförande

Lennart Wirsäll