Simon Sköld

Ledamot

Andra styrelsemedlemmar

Suppleant

Helena Nordh

Suppleant

Elin Tengbert

Ledamot

Kerstin Rosenqvist

Kassör

David Tingström

Sekreterare

Pär Muhr

Ordförande

Lennart Wirsäll